Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

De viering van het Pinksterfeest op zondag 9 juni had een bijzonder karakter. Eén van de redenen daarvoor was, dat de muzikale inbreng  dit keer niet werd verzorgd door een koor van buitenaf, maar door Bep Verra op piano en dominee Denise Dijk op mondharmonica werd geleverd. Uiteraard deden de vele aanwezige bezoekers daar van harte aan mee.  En pastor Selma Poppe had een prachtig verhaal over vrede en bemoediging en de betekenis van allerlei handgebaren, toegelicht met grote tekeningen, die je positieve gemoedstoestand weergeven.  Aan het eind van de dienst werd Gerda Roest nog in de bloemen gezet vanwege het bereiken van haar 90e! levensjaar. Wij wensen haar nog een fijn volgend levensjaar en goede gezondheid toe.

De vakantiemaanden liggen nu voor ons. Juli en augustus is er geen kerkdienst. Maar noteert u niettemin alvast de volgende dienst die op 8 september wordt gehouden. Die dienst zal geleid worden door pastor Selma Poppe en het Sionkoor onder leiding van Carola Supono zal de muzikale intermezzo’s verzorgen.  

Wij wensen u een fijne vakantietijd met mooi weer en goede gezondheid voor u en de uwen!