Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

A T T E N T I E !!!!

Er worden alom drastische maatregelen getroffen In verband met de coronavirus problematiek. Dat gaat ook aan ons niet voorbij. De gezondheid van ons allen is het allerbelangrijkste. Daarom annuleren wij uit voorzorg de dienst van zondag 12 april. 

Of de dienst van 10 mei doorgang zal vinden, daarover zullen wij later een beslissing nemen. Wij houden u op de hoogte via deze website.

Hieronder volgt nog de samenvatting van de vorige dienst…..

Na die ”onstuimige” dienst van 9 februari was de maart-dienst goed bezocht en sfeervol. Dominee Denise Dijk ging voor in haar indrukwekkende klassieke toga en werd in haar verhaal ondersteund door beelden op de beide grote TV’s, die door onze Leen de Witt waren opgesteld en werden bediend. Het onderwerp waarover Denise sprak, betrof het ”levend water”. zoals beschreven in Johannes 4:4-42, waarin Jezus – als Jood – aan een Samaritaanse vrouw om drinken vraagt en haar daarna vertelt, dat als zij aan Hem water had gevraagd, Hij haar levend water zou hebben gegeven waardoor je nooit meer -geestelijke- dorst zult krijgen en Hij vertelde haar dat Hij de Christus was. De Samaritaanse vertelde dit aan wie het maar horen wilde en velen hebben zo Jezus gevonden in hun leven. Een mooi verhaal met een belangrijke belofte waar we iedere dag steun aan kunnen hebben. Tim Hermsen zong mooie liederen, die hij begeleidde op zijn keyboard en Bep Verra leidde zoals wij van haar gewend (en verwend) zijn de gemeenschappelijke zang op het kerkorgel.

De dienst van zondag 12 april gaat dus helaas definitief vervallen.

Zo gauw er meer nieuws bekend is vermelden wij dat op deze website.

LET OP! Onze website luidt nu SamenOnbeperktGeloven.nl. U wordt vanaf de vorige website t.w. Gehandicaptendienst.nl , automatisch naar de nieuwe site overgezet.