Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

A T T E N T I E !!!!               L A A T S T E     N I E U W S   (augustus 2020)….

Na zoveel weken en zelfs maanden, hopen we dat we weer enigszins naar een normale situatie toegroeien. Maar echt terug naar hoe het voorheen ging, zit er voorlopig niet in. Wat we wél gaan doen, is de geplande dienst van 13 september houden, uiteraard met inachtneming van alle beperkingen die er helaas nu nog gelden.

Dat betekent, dat er slechts een zeer beperkt aantal bezoekers aan de dienst kan deelnemen en waarvan kan worden aangenomen dat zij  zich aan de regels van afstand en hygiëne kan houden.  Dus hebben wij moeten besluiten dat wij alleen die bezoekers  waarvan wij denken, dat die daaraan kunnen voldoen, een individuele uitnodiging te sturen. Voor rolstoelers en bezoekers waarvoor dat nodig wordt geacht moet er een  begeleider zijn die op de goede invulling van deze uitgangspunten toe kan zien. Dat betekent dus ook, dat alle bezoekers met eigen vervoer moeten komen, aangezien inzet van de touringcar of busjes het gebruik van mondkapjes vereist, hetgeen het merendeel van onze bezoekers waarschijnlijk niet zal accepteren.

We gaan proberen de gebruikelijke liturgie zoveel mogelijk te volgen, maar zekere aanpassingen blijven nodig,  want er mag bijvoorbeeld – in principe  –  niet gezongen worden en over de rondgang moeten we nog een besluit nemen. Pastor Selma Poppe heeft op zich genomen deze bijzondere dienst te leiden. De muzikale inbreng wordt gebracht door muziekgroep Bright en uiteraard is mevrouw Bep Verra met haar orgelspel van de partij.

Wij hopen zo toch een fijne dienst te kunnen realiseren en zullen de ervaringen die we hiermee op doen zeker gaan gebruiken voor de volgende diensten.

Plannen is één, maar de maatregelen rondom het beleid betreffende het corona virus zijn bepalend voor het al of niet doorgaan en het hoe van onze diensten. Dus volgt u ons alstublieft op deze site voor het laatste nieuws. En mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan zullen we u graag te woord staan. Zie daarvoor de Contact pagina.

Wij wensen u gezondheid en houdt goede moed!