Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Het verhaal van de Emmaüsgangers….

In Lucas 24, vanaf vers 13, wordt het verhaal verteld over de Emmaüsgangers. Daarover vertelde dominee Esther de Paauw. Het ging erover, dat  het gerucht ging, datJezus zou zijn opgestaan na zijn kruisiging. Twee van zijn discipelen waren op weg naar het dorpje Emmaüs, dat even buiten Jeruzalem ligt. Al pratende daarover en wat er allemaal verder gebeurd was, werden zij door iemand ingehaald die met hen mee liep. Dat bleek Jezus zelf te zijn, maar zij herkenden Hem niet. Pas toen Hij met hen mee was gegaan en bij het avondmaal het brood brak, gingen hun ogen open en herkenden zij Hem. Een mooi verhaal, dat ook via de twee  grote TV-schermen in een animatiefilmpje werd getoond. Dat werd door de bezoekers aandachtig bekeken. De muziekgroep Hineni speelde en zong mooie liederen en het orgel werd deze keer bespeeld door Linda Stolk. Zij kregen allemaal een mooi, bloemig, plantje uitgereikt door Ruud en Milton.

De volgende dienst wordt gehouden op zondag  14 mei. Pastor Sandra de Ruiter gaat dan voor en de muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Roeland Vink.

Kijk even op de vrijwilligers pagina voor een actuele aanvulling!

Attentie: Wij hebben behoefte aan wat extra handen om bij eenvoudige taken in of rondom deze éénmaandelijkse dienst te helpen. Daar zouden wij erg blij mee zijn. Vraag één van ons in de dienst  of bel of email ons om er wat meer van te horen (zie de Contact pagina).

Let op! U kunt de kerkomroep beluisteren  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10548.