Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Een mooi en veelbelovend begin van de herfst.

Pastor Selma Poppe ging voor in deze eerste dienst na de vakanties. Haar verhaal begon met de tekst uit de bijbel van het boek van Genesis, hoofdstuk 6 artikelen 8 tot 15.  Dat verhaal gaat over de tijd dat Noach met heel veel dieren in een schip de zondvloed overleefde en God hem beloofde de aarde nooit meer onder water te zetten. Om iedereen aan die belofte te herinneren heeft God de regenboog gemaakt, die altijd als er zon én regen is, te zien is. De belofte houdt ook in, dat Hij altijd bij ons is en ons nooit loslaat, ook al voelen wij dat soms niet zo. Het is fijn er door die regenboog aan herinnerd te worden. Selma had een grote regenboog gemaakt met losse ringen van elke kleur. Zij vertelde wat je allemaal bij die kleuren kon bedenken.

Wij genoten weer van de muziekgroep Glorify Him onder leiding van Carola Supono. Zij werden door ons bedankt met applaus en een leuk cadeautje. En bijna als vanzelfsprekend was onze vaste organiste Bep Verra weer van de partij en dat maakte het helemaal compleet.

De volgende dienst wordt gehouden op zondag 8 oktober met als voorganger dominee Esther de Paauw. Dan vieren we samen het Heilig Avondmaal!  De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door Janny Kamphof.

Attentie: Wij hebben behoefte aan wat extra handen om bij eenvoudige taken in of rondom deze éénmaandelijkse dienst te helpen. Daar zouden wij erg blij mee zijn. Vraag één van ons in de dienst  of bel of email ons om er wat meer van te horen (zie de Contact pagina).

Let op! U kunt de kerkomroep beluisteren  op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10548.