Actueel

 

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

EEN FIJNE DIENST OP 8 MEI – MOEDERDAG!

Bij het binnentreden van de kerk viel op, hoeveel werk koster André de Ruiter had verzet om de stoelen in een mooie halfronde opstelling te plaatsen, waardoor iedereen het beste zicht op de preekstoel en de zangeres had.

Voorganger pastor Sandra de Ruiter vertelde over het verhaal uit Mattheus 3: 13 t/m 17. Dat gaat over Johannes de Doper, die mensen doopte door onderdompeling in de rivier ter reiniging van zonden. Johannes wilde eigenlijk niet dat Jezus door hem gedoopt werd, maar Jezus stond erop en nadat dat gebeurd was klonk een stem uit de hemel die zei ”Dit is mijn geliefde zoon, Hij verheugt mijn hart”. Sandra had een doopjurk bij zich en liet een van de bezoeksters demonstreren hoe dopen in zijn werk gaat, dat vonden de bezoekers prachtig.

Tussendoor werden door Janny Kamphof mooie liederen gezongen, onder begeleiding van Hans Vis op het orgel. Zij werden door allen met veel applaus bedankt.

Ondanks dat het Moederdag was, waren er toch nog tamelijk veel bezoekers en was het mede daarom een geanimeerd samenzijn.

De volgende dienst wordt gehouden op 12 juni. Dat is de laatste dienst vóór de vakantieperiode van juli en augustus. De voorganger zal wederom pastor Sandra de Ruiter zijn. De muzikale inbreng zal worden verzorgd door het Projectkoor van de Dorpskerk (Cantorij). 

Hierna dus twee maanden geen kerkdienst, dus als u even kunt, kom dan naar deze dienst, alleen of samen met uw kinderen of kleinkinderen. Ook voor hen is dat altijd een feest.

Als u ons bij wat eenvoudige taken in of rondom de dienst zou willen steunen, zouden wij daar erg blij mee zijn. Neem gerust contact op met één van ons ter oriëntatie. (zie de Contact pagina).