Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

A T T E N T I E !!!!

Helaas gaat het langer duren dan gehoopt om weer tot een normale kerkdienst te kunnen besluiten. Dus behalve de dienst van 10 mei hebben we besloten ook de dienst van 14 juni te annuleren. 

We hopen dat de eerstvolgende dienst na de vakantieperiode, dus de dienst van 13 september wél kan doorgaan.

Een beetje als troost en hoe het hopelijk ”straks” weer wordt, laten we de samenvatting van de dienst van maart hieronder nog even staan.

Na die ”onstuimige” dienst van 9 februari was de maart-dienst goed bezocht en sfeervol. Dominee Denise Dijk ging voor in haar indrukwekkende klassieke toga en werd in haar verhaal ondersteund door beelden op de beide grote TV’s, die door onze Leen de Witt waren opgesteld en werden bediend. Het onderwerp waarover Denise sprak, betrof het ”levend water”. zoals beschreven in Johannes 4:4-42, waarin Jezus – als Jood – aan een Samaritaanse vrouw om drinken vraagt en haar daarna vertelt, dat als zij aan Hem water had gevraagd, Hij haar levend water zou hebben gegeven waardoor je nooit meer                    – geestelijke – dorst zult krijgen en Hij vertelde haar dat Hij de Christus was. De Samaritaanse vertelde dit aan wie het maar horen wilde en velen hebben zo Jezus gevonden in hun leven. Een mooi verhaal met een belangrijke belofte waar we iedere dag steun aan kunnen hebben. Tim Hermsen zong mooie liederen, die hij begeleidde op zijn keyboard en Bep Verra leidde zoals wij van haar gewend (en verwend) zijn de gemeenschappelijke zang op het kerkorgel.

Zodra er meer nieuws bekend is vermelden wij dat op deze website.

LET OP! Onze website luidt nu SamenOnbeperktGeloven.nl. U wordt vanaf de vorige website t.w. Gehandicaptendienst.nl , automatisch naar de nieuwe site overgezet.