Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

Een feestelijke dienst..… 

In de eerste plaats uiteraard om, voordat de vakantiemaanden beginnen, nog een keer met elkaar samen te zijn. Maar daar kwam bij, dat pastor Sandra de Ruiter een tekst uit de bijbel had gekozen (Johannes 2:1-12), die het verhaal van het bezoek van Jezus met zijn discipelen aan een bruiloft in Kana vertelde. Zoals dat gaat met feesten, werd er veel wijn gedronken en die was op een gegeven moment op. Jezus liet toen de kruiken met water vullen en veranderde het water in wijn. Dat tot verbazing en vreugde van de aanwezigen.

Anneke Ottenhof bedankte, namens de kerkcommissie en alle bezoekers, organist Hans Vis voor zijn orgelspel als invaller voor Bep Verra. Hans kan helaas niet meer voor ons spelen. En toen werd onze, tot voor kort altijd aanwezige organiste Bep Verra in het zonnetje gezet. Zij gaat met pensioen en dat is haar van harte gegund. Om onze dank voor al die jaren dat zij er voor ons was, al van het begin van deze diensten in de jaren ’80, enigszins uit te drukken, waren er door de kerkcommissie niet alleen bloemen, maar ook een paar mooie cadeaus voor haar uitgezocht en wij hopen dat zij daar nog lang plezier van zal hebben. Dat alles werd ook nog eens aangevuld met mooie muziek en zang door Jelleke Nicolai, Jolanda Swart en Johan van der Wal. Een prachtige afsluiting van onze diensten vóór de vakantiemaanden juli en augustus.

Dat betekent dus, dat de volgende dienst wordt gehouden op 8 september!  Dan gaat pastor Sandra de Ruiter wederom voor en wordt de muzikale inbreng geleverd door De Mannebroerders. Zet u het alvast in uw agenda? Een fijne vakantietijd voor u allen!

Attentie: Wij hebben behoefte aan wat extra handen om bij eenvoudige taken in of rondom deze éénmaandelijkse dienst te helpen. Daar zouden wij erg blij mee zijn. Vraag één van ons in de dienst  of bel of email ons om er wat meer van te horen (zie de Contact pagina).

Let op! U kunt de kerkomroep beluisteren  https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10548.