Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

8 november ondanks verscherpte maatregelen toch een fijne dienst…..

Het was even afwegen of we de dienst nu wél of niet door konden laten gaan, maar in overleg met alle betrokkenen is toch voor doorgaan besloten. En dat bleek een goed besluit. Weliswaar waren en nog minder mensen dan in de dienst van oktober, maar ook met minder dan 30 bezoekers werd het toch een sfeervolle dienst. Dominee Esther de Paauw had het verhaal van Daniël in de leeuwenkuil gekozen om aan te tonen hoeveel vertrouwen je in de Heer kunt hebben. Dat het wel goed komt als je op Hem vertrouwt. Dat geldt ook voor ons in ons dagelijks leven, ook al valt dat niet altijd mee.  Ook in de teksten van zanger/muzikant Tim Hermsen klonk die boodschap door.  De grote Tv-schermen zorgden met beeld en geluid voor de zangmomenten in de dienst, aangevuld met het orgelspel van Bep Verra. En zo werd het al met al een opbeurende beleving in deze moeilijke tijd. Uiteraard werd de dienst weer afgesloten met door diverse mensen rondgebrachte koffie en thee.

Zoals het er nu naar uitziet gaan we gewoon door op de ingeslagen weg en wordt de volgende dienst gehouden op 13 december. De laatste van dit jaar alweer en in feite is dit ook een Kerstdienst. Die zal niet helemaal als vanouds gaan, maar we gaan er toch een mooie dienst van maken! De dienst wordt voorgegaan door pastor Selma Poppe en voor de muzikale intermezzo’s hopen wij op het koor Nieuw Perspectief. Op deze site houden wij u op de hoogte van eventuele aanpassingen. 

Ofschoon wij u allen heel graag weer gewoon zouden willen ontvangen, kunnen wij nu nog alleen bezoekers op uitnodiging ontvangen. Als u niet bent uitgenodigd en u wilt toch graag komen, neem dan eventueel contact met ons op voor overleg (zie de contact pagina).