Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

EEN MEMORABELE DIENST, DIE 13e SEPTEMBER VAN 2020……..

Wat een feest om weer eens een dienst te mogen houden. Weliswaar in zeer aangepaste vorm, maar het was een fijne dienst, waarvan alle bezoekers, maar ook de uitvoerenden zeer hebben genoten. Er waren alleen genodigden, want we moesten het aantal bezoekers beperken in verband met de 1,5 meter, maar ook moest er voldoende begeleiding mee komen, want die 1,5 meter en de hygiëne regels maakten dat nodig. Dus kon iedereen zijn eigen stoel – met veel ruimte eromheen – vinden waarop zijn of haar naam te vinden was. Pastor Selma Poppe had een hele kudde (knuffel) schaapjes meegenomen om haar verhaal over de goede herder te illustreren en haar levendige verhaal daarover boeide iedereen. De muziekgroep Bright speelde en zong vooraf en na de dienst, maar ook tijdens de dienst diverse mooie liederen, met mooie teksten. En ook Bep Verra onderstreepte met haar mooie orgelspel de fijne sfeer.  Er waren twee grote TV’s opgesteld, waarop o.a. filmpjes werden getoond van momenten, zoals de rondgang en die nu niet gelopen kon worden en van liederen die wij niet mochten meezingen, maar nu wel voor ons op TV werden gezongen. Zelfs de koffie en thee met koekjes werden rondgebracht, want er mocht niet rondgelopen worden.

Bijzonder was ook nog, dat er een filmploeg van de EO rondliep, die opnamen maakte voor uitzending op een zondagmorgen om 9.00 uur. Welke zondag dat wordt, weten we nog niet, maar we laten dat weten als dat bekend is. Alles bijeen genomen was het prachtig geregeld en uitgevoerd. Het had niet beter gekund en deze ervaring helpt ons bij de volgende diensten.

Het is niet allemaal vanzelf gegaan. Veel werk was er voor de achterban, de stoelen situeren en benoemen, de koster en diverse  leden van onze commissie en vele anderen die zich zeer hebben ingezet om deze dienst in goede banen te leiden.

Een mooie start voor de volgende dienst die gehouden gaat worden op 11 oktober en dan wordt voorgegaan door pastor Sandra de Ruiter. De muzikale inbreng wordt geleverd door het Sionkoor onder leiding van Carola Supono. 

We gaan kijken of er meer mensen kunnen worden uitgenodigd, daar is wel ruimte voor, maar ook aan andere voorwaarden moet voldaan worden. Neem eventueel contact met ons op voor nadere informatie.