Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

De dienst van 10 november werd druk bezocht. Dominee Pieter v.d. Ende was de voorganger en het thema van zijn preek baseerde op de tekst uit Lucas 12. Daarin wordt  verhaald dat Jezus de mensen erop wees, dat wereldlijke bezittingen eigenlijk niets waard zijn, want als je dood bent kunt je er niets mee. Pieter illustreerde dat met een heleboel muntjes. Die zijn als je leeft misschien wel fijn, maar als je  sterft heb je er niets meer aan, terwijl als je je schatten in de hemel vergaart, je daar na je dood Gods genade mee hebt verzekerd. Die schatten bestaan bijvoorbeeld uit hoe je met je naasten omgaat. Degenen die afhankelijk van je zijn. Een belangrijke levensles. Het Vocaal Ensemble Aquamarijn onder leiding van Marja Goudzwaard droeg met hun mooie gezang bij aan de fijne sfeer.

Zondag 8 december is het alweer de laatste dienst van dit jaar. Die wordt in de kerstsfeer gehouden, dus een mooie voorbereiding voor de Kerstmis. Pastor Sandra de Ruiter zal de dienst voorgaan en de muzikale intermezzo’s worden door Creative & Friends (zie foto hieronder) gebracht.

Kom ook naar deze sfeervolle dienst, al dan niet met uw (klein)kinderen. U zult er zeker van genieten.

LET OP! Onze website luidt nu SamenOnbeperktGeloven.nl. U wordt vanaf de vorige website t.w. Gehandicaptendienst.nl , automatisch naar de nieuwe site overgezet.