Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

12 maart 2023  – EEN FEESTELIJKE DIENST!

Alleen al met hoeveel zorg en fantasie onze liturgie was samengesteld! Gewoon een plezier om te bekijken. Met veel dank uiteraard aan Marja Meerburg die daar altijd in belangrijke mate als mede-commissielid voor zorgt. En dan was er natuurlijk pastor Selma Poppe, die het ook over een feestje had, maar dan dat zoals in Lucas 14: 16-23 wordt verteld. Dat ging erover dat er belangrijke mensen waren uitgenodigd, maar die kwamen maar niet opdagen. Om toch een feest te maken heeft de gastheer toen iedereen die maar op straat voorbij kwam, uitgenodigd om feest met hem te vieren en het maakte hem niet uit of het een arme man of vrouw of een dief of een oplichter was. Iedereen was welkom. En in feite is dat ook zo met God, Hij accepteert ons allemaal zoals we zijn! Ook al hebben we verkeerde dingen gedaan. Selma had een heleboel kledingstukken meegenomen die ze zelf op- of omdeed om duidelijk te maken hoe verschillend die mensen er allemaal uit konden zien. Dat vonden de bezoekers wel heel leuk.  De dames en heren van de Cantorij van de Dorpskerk zongen mooie liederen en zij werden daarbij begeleid op het orgel, dat deze keer bespeeld werd door Tjebco Tiersma. Fijn dat hij dat kon doen, want Bep Verra, die dit vrijwel altijd doet, was helaas ziek. Wij wensen haar van harte een snel herstel toe.

De volgende dienst wordt gehouden op 9 april en dat wordt dus een Paasdienst, want dat is de 1e Paasdag! Dan gaat dominee Pieter van der Ende ons voor. De muzikale intermezzo’s worden verzorgd door het koor Mannenbroeders. U bent van harte welkom om deze dienst bij te wonen. Ook wij maken geen onderscheid in welke zin dan ook en ook uw familieleden en (klein)kinderen zijn van harte welkom. 

Attentie: Wij hebben behoefte aan wat extra handen om bij wat eenvoudige taken in of rondom de dienst te helpen. Daar zouden wij erg blij mee zijn. Vraag één van ons in de dienst  of bel of email ons om er wat meer van te horen (zie de Contact pagina).

Attentie! U kunt de kerkomroep beluisteren  op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10548.