Actueel

Sfeervolle erediensten samen met mensen met een verstandelijke beperking.

De dienst van de 9e februari was wat je noemt “een ongebruikelijke” dienst. Er stond een storm van jewelste, met waarschuwingen alom dat het buiten wel eens gevaarlijk kon zijn, met als gevolg dat o.a. de bewoners van Swetterhage thuis moesten blijven. Niettemin waren er toch nog wel wat die-hards die er bij elkaar een fijne, zeg maar intieme, dienst van maakten. Het thema van pastor Sandra de Ruiter was de schepping zoals beschreven in Genesis. Sandra gebruikte diverse attributen om de fasen van de schepping aan de toehoorders duidelijk te maken, met steeds als God’s afsluitende tekst van elke scheppingsdag ”Hij zag, dat het goed was”. En, als wij Zijn schepping overzien, kunnen we het daar alleen maar mee eens zijn. En ondanks nare dingen die ons kunnen bezighouden, moeten we dát nooit vergeten! Ook het Sionkoor moest helaas afzeggen, maar dominee Denise Dijk op haar aangeblazen mondharmonica, samen met onze altijd aanwezige organiste Bep Verra op de piano zorgden al improviserend toch voor een fijne muzikale ondersteuning van de dienst. 

De volgende dienst houden we op 8 maart. De dienst wordt voorgegaan door dominee Denise Dijk en met de muzikale intermezzo’s gaat Tim Hermsen ons  verrassen.

U bent van harte welkom om daaraan deel te nemen. Al dan niet met uw familie of vrienden. Ook uw (klein)kinderen zullen hier zeker genoegen aan beleven. 

LET OP! Onze website luidt nu SamenOnbeperktGeloven.nl. U wordt vanaf de vorige website t.w. Gehandicaptendienst.nl , automatisch naar de nieuwe site overgezet.