Adressen en Links

www.gemiva-svg.nl

Door te klikken op de naam, wordt u doorgelinkt.

ITSI (Instituut voor Theologie en Sociale Integratie)

Het ITSI zet zich in voor een samenleving waar mensen met een verstandelijke beperking er gewoon bij horen.

Natuurlijk, een netwerk! Sien!

Een praktijksite voor mensen die een sociaal netwerk willen opzetten rond mensen met een (verstandelijke) beperking. Sien, voorheen Philadelphia Support, is een onafhankelijke christelijke belangenvereniging voor mensen met een beperking, hun ouders, broers en zussen. Sien werkt vanuit haar christelijke inspiratie aan een samenleving waar mensen met een beperking deel van uitmaken en ondersteunt hen en allen die tot hun netwerk behoren bij deelname aan die samenleving.

Stichting GeeVer

Mensen met een verstandelijke beperking doen mee en worden gezien in de samenleving en in organisaties die zich bezighouden met levensvragen (zoals kerken) in het bijzonder. Stichting GeeVerondersteunt mensen met een verstandelijke beperking bij hun deelname in kerk en samenleving en bevordert de geestelijke verzorging.   Buitenrustraat 8, 4337 EH  Middelburg, telefoon:  0118-432051, email: geever@pkn.nl.

Cupertino  

Katholiek centrum voor levensbeschouwing en ethiek in zorg voor de mensen met een verstandelijke beperking. Zie bijgaand Colofon van een van de edities van hun magazine.

Dit Koningskind

Dit Koningskind is een vereniging van gereformeerde mensen met een handicap, hun ouders en vrienden. De vereniging Dit Koningskind wil leden/donateurs die te maken hebben met een verstandelijke, lichamelijk, sociale of zintuiglijke beperking ondersteunen bij moeiten die zich manifesteren op het snijvlak van handicap en geloof.

De lof der onvolmaaktheid

De lof der onvolmaaktheid is een theologische bezinningssite, die gemaakt is met het oog op de reflectie op het leven van mensen met een verstandelijke handicap

Kerken en WMO

Kerken en WMO is een informatieplein voor christelijke vrijwilligers en lokale beleidsmakers. De Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) vormt de verbindende schakel. De WMO stimuleert dat mensen meedoen.

Coalitie voor inclusie

De Coalitie voor inclusie is een beweging van mensen en organisaties die het maatschappelijke draagvlak voor een inclusieve samenleving vergroot, beleid gericht op inclusie bevordert en uitsluiting van mensen tegengaat.

Reliëf

Reliëf wil vanuit haar christelijke perspectief ruimte scheppen waarbinnen de essentie van zorg tot bloei kan komen. Dat doet ze door te stimuleren dat ethische, levensbeschouwelijke en spirituele dimensies van zorg een vaste plek krijgen in zorgvisies, beleidsdocumenten en de dagelijkse zorgpraktijk.

Bartiméus

Jong of oud; thuis, op school of op het werk; voor iedereen die slechtziend of blind is, heeft Bartiméuseen passende begeleiding of professioneel advies.

Gemiva-SVG

De Gemiva-SVG Groep ondersteunt in Zuid-Holland ruim 4600 mensen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige handicap of met niet-aangeboren hersenletsel. Er is een breed scala aan woonvormen en activiteitencentra.

Alle medewerkers van de Gemiva-SVG Groep – van begeleider tot administrateur – werken aan hetzelfde doel: ondersteuning bieden die ertoe leidt, dat mensen met een handicap zo veel mogelijk aan de samenleving kunnen deelnemen, waarbij zij zelf of met ondersteuning keuzes maken voor hun eigen levensomstandigheden en hun persoonlijke toekomst.

’s Heeren Loo

De ’s Heeren Loo Zorggroep ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking vanuit een christelijke visie en door professionele medewerkers.

Stichting Perspectief 

Perspectief is een onafhankelijke organisatie die zich richt op verbeteringen in het leven van mensen met beperkingen. Kernactiviteiten zijn: het uitvoeren van kwaliteitsevaluaties en het ontwikkelen en uitvoeren van trainingen en workshops. Perspectief wil hiermee bijdragen aan een samenleving waar iedereen welkom is, een inclusieve samenleving.