Contact

Contacten

De commissie “Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking” bestaat uit de volgende leden:

Anneke Ottenhof – voorzitter, telefoon 071 5892642 of mobiel 06 12127551,            emailadres: annekeottenhof@casema.nl.
Aad van Splunter – penningmeester.
Leen de Witt – bestuurslid, telefoon 071 5416346.
Gerda Roest – bestuurslid, telefoon 071 5890965.
Robert Sjouke – secretaris, mobiel 06 55196618, emailadres: rwsjouke@gmail.com.

Wilt u wat meer weten over de mogelijkheden om als vrijwilliger een inbreng te leveren of een bijdrage te leveren als donateur, sponsor of anderszins, neemt u dan gerust contact op met de voorzitter of één van de andere bestuursleden.

Het gironummer t.n.v. de Commissie Verstandelijk Gehandicapten Leiderdorp is: 

NL39 INGB 0000 5443 61