Contact

Contacten

De commissie “Kerkdiensten samen met mensen met een verstandelijke beperking” bestaat uit de volgende leden:

Anneke Ottenhof – voorzitter, telefoon 071 5892642 of mobiel 06 12127551,  e-mailadres: annekeottenhof@casema.nl.
Aad van Splunter – penningmeester.
Denise Dijk – bestuurslid.
Gerda Roest – bestuurslid.
Heleen Feenstra – bestuurslid.
Leen de Witt – bestuurslid.
Marja Meerburg – bestuurslid.
Miranda Sjouke – bestuurslid.
Robert Sjouke – secretaris, mobiel 06 55196618, e-mailadres: rwsjouke@gmail.com.

Wilt u wat meer weten over de mogelijkheden om als vrijwilliger een inbreng te leveren, of over een donatie, sponsoring of anderszins, dan zullen wij u daarover graag informeren. Neemt u dan alstublieft contact op met de voorzitter, secretaris of één van de andere bestuursleden.

Het gironummer t.n.v. de Commissie Verstandelijk Gehandicapten Leiderdorp is:
NL39 INGB 0000 5443 61