De diensten

Waarom deze diensten?

Het doel van deze kerkdiensten is het evangelie op een  zodanige manier te brengen, dat de bezoekers kunnen begrijpen en beleven wat daarmee bedoeld wordt en daardoor op hun manier verrijkt worden.
Daartoe moet de taal begrijpelijk zijn, er moet interactie met de bezoekers zijn en de dienst moet levendig zijn en genoeg variatie bieden om de mensen te blijven boeien.
Belangrijk is ook, dat de dienst een herkenbare vaste liturgie heeft, om onrust onder de bezoekers te voorkomen door onduidelijkheid over hetgeen er te verwachten is.
In deze – soms tegenstrijdige – mix van uitgangspunten moeten voorganger, de muzikale ondersteuning en de vrijwilligers hun inbreng leveren, met als resultaat, dat onze bezoekers plezier beleven aan dat ene uurtje kerkdienst, dat wij met elkaar eens per maand mogen meemaken.

 Hoe verlopen de diensten?

De diensten worden voorgegaan door een van onze vaste predikanten. De dienst wordt altijd geopend door een zangkoortje van de bezoekers. Halverwege de dienst houden we een rondgang met gezang, zodat de zit niet te lang wordt. Naast het orgelspel worden de diensten vaak opgeluisterd door een (kinder)koor of muzikanten. Er wordt ook regelmatig geklapt voor het ten gehore gebrachte, dus al met al heerst er een relatief levendige sfeer, waarin ook met de bezoekers goed gecommuniceerd wordt. Na de dienst kan er nog even worden nagepraat onder het genot van een kopje koffie, thee of een bekertje limonade. Eens per jaar vieren we het avondmaal en een enkele keer wordt er gedoopt.