Donateurs

Donateurs en Sponsors

Naast de ontvangsten uit de collectes en de jaarlijkse bijdrage van de Classis Leiden, ontvingen wij de afgelopen jaren onder meer financiële bijdragen van:
De Lionsclub, Leiderdorp (al meerdere jaren!).
Ondernemingsraad DSM Gist Services B.V., Delft (2008).
Rabo Wensenfonds, o.a. voor nieuwe muziekinstrumenten (2010).
Oranjefonds in 2016, verworven door deelname in de jaarlijkse collecte.

Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum schonk ons een financiële bijdrage voor de Vrijwilligersavond (maart 2015).

Met name ten behoeve van ons 40-jarig jubileum ontvingen wij van:
de Stichting de Leiderdorpse Maatjes, een substantiële gift (initiator dhr. Bertus Bos van de Spakenburgse Visspecialist).
De heer Carel van der Wijngaard, Sassenheim (zijn film over busreis bezoekers uit Swetterhage).
De heer Lex de Lang, Amstelveen (maakte 2 films : historie van onze diensten en jubileumfeest).
De heer Adri Hagens, Leiderdorp (inbreng in techniek en website).
Drukkerij Senz Grafische Media bv te Woerden (voor diverse drukwerken).
Houtgroep De Blankaart te Swetterhage, Zoeterwoude-Dorp (voor het zagen van de grote puzzels).
Foto Rinck/Filippo te Leiderdorp (voor de korting op de grote foto’s)
Woongemeenschap Swetterhage, (onderdeel Gemiva-SVG), (voor hun financiële bijdrage).
Verder ontvangen wij incidenteel (anonieme) giften van particulieren.
Last but not least:
Wij verheugen ons in de belangeloze inzet van veel vrijwilligers! Die is voor
onze diensten onontbeerlijk!