Donateurs

Donateurs en Sponsors

In de afgelopen jaren ontvingen wij van diverse donateurs een financiële bijdrage, t.w.:
De jaarlijkse donatie van De Classis Leiden. Helaas per 2020 gestopt.
De Lionsclub, Leiderdorp (2 maal!).
Ondernemingsraad DSM Gist Services B.V., Delft (2008).
Rabo Wensenfonds, nieuwe muziekinstrumenten (2010).
Oranjefonds in 2016, door onze deelname aan de jaarlijkse collecte.
Stichting Interkerkelijk Oriëntatie Centrum , financiële bijdrage voor de Vrijwilligersavond (maart 2015).
Met name ten behoeve van ons 40-jarig jubileum ontvingen wij van:
de Stichting de Leiderdorpse Maatjes, een substantiële gift (initiator dhr. Bertus Bos van de Spakenburgse Visspecialist).
De heer Carel van der Wijngaard, Sassenheim (film over de busreis van bezoekers uit Swetterhage).
De heer Lex de Lang, Amstelveen (2 films: historie van onze diensten en jubileumfeest).
De heer Adri Hagens, Leiderdorp (techniek en website).
Drukkerij Senz Grafische Media bv te Woerden (diverse drukwerken).
Houtgroep De Blankaart te Swetterhage, Zoeterwoude-Dorp (zagen van de grote puzzels van de Dorpskerk).
Foto Rinck/Filippo te Leiderdorp (korting op de grote foto’s)
Woongemeenschap Swetterhage te Zoeterwoude-Dorp, (onderdeel Gemiva-SVG), (financiële bijdrage).
Verder ontvangen wij incidenteel (anonieme) giften van particulieren.
En….Last but not least:
Verheugen wij ons in de belangeloze inzet van veel vrijwilligers! Die is voor onze diensten onontbeerlijk!