Financiën

De kosten van onze diensten worden betaald uit de collecte opbrengsten, maar zijn zonder de regelmatige extra giften van particulieren en organisaties op den duur steeds moeilijker op te brengen. 

Die kosten bestaan onder meer uit de betaling van de koortjes, de voorgangers, de koffietafel, literatuur etc..

Wij doen daarom een beroep op u om onze diensten incidenteel of (bij voorkeur) regelmatig extra met uw bijdragen te ondersteunen. Dat hoeven uiteraard niet meteen substantiële bedragen te zijn: vele kleintjes maken een grote!
 
Onder het hoofd ‘Donateurs’ vindt u meer informatie over belangrijke donateurs en sponsors, die ons met hun geldelijke en materiële bijdragen ondersteunden (alleen diegenen zijn vermeld, die daarvoor toestemming gaven).
Neem alstublieft contact op met een lid van de commissie en/of stort uw bijdrage op onze girorekening (NL39 INGB 0000544361 t.n.v. Commissie Kerkdiensten Verstandelijk Gehandicapten Leiderdorp). Onder het hoofd “Contact” kunt u de namen en telefoonnummers van de commissieleden vinden.
Uiteraard kunt u inzage krijgen in het financieel verslag van de commissie, dat jaarlijks wordt opgemaakt.
N.B.
De commissieleden en andere betrokkenen zijn allen vrijwilligers en krijgen geen vergoeding voor hun tijd en vervoerskosten e.d..