Historie

Sinds 1970 organiseert de Classis Leiden van de Protestantse Kerken in Nederland (PKN) een kerkdienst voor en vooral met mensen met een verstandelijke beperking. Zij worden merendeels begeleid door verwanten of (vrijwillige) begeleiders. De bezoekers komen o.a. uit Swetterhage in Zoeterwoude-Dorp, Willem van den Bergh in Noordwijk en Gezinsvervangende tehuizen uit de omgeving van Leiden. Daarnaast behoren o.m. ook ouders met (jonge) kinderen) vaak tot onze gasten. Hoewel de diensten uitgaan van de PKN, zijn mensen van een ander kerkgenootschap of geloof ook van harte welkom.

Aanvankelijk was het erg zoeken naar de juiste formule. Het is niet allemaal vanzelfsprekend een verlengde van de diensten voor normaal begaafde mensen. Integendeel. Het uitdragen van Gods` boodschap daargelaten, moest over elk onderdeel van de dienst goed worden nagedacht  en was het ook nodig om bijstellingen te doen. Ook de voorgangers, met name in die tijd onze veelgeprezen dominee Bovenberg, moesten zoeken naar de juiste aanpak. Het vermijden van moeilijke woorden en leerstellingen en het toewerken naar de vorm en gewenste interactie met de bezoekers was best een opgave. Aangezien veel van onze bezoekers grote moeite hebben met verandering en erg hechten aan structuur, was het zoeken daarop met name gericht.

Ook nu nog, na inmiddels al meer dan 40 jaar ervaring met deze speciale diensten, blijft het opletten om tegen die uitgangspunten geen fouten te maken. Ook al lijkt de toevoeging van bijvoorbeeld een uitreiking van een bloemetje aan een belangrijke meespeler in dit traject, een leuke actie, toch kan dat door sommige deelnemers als verstorend worden beschouwd en hebben zij er dan juist minder plezier in. En behalve de geestelijke loutering en opbouw die met de diensten uiteraard beoogd worden, is juist het beleven van plezier eraan een hele belangrijke component in het geheel.