Vrijwilligers

Vrijwilligers

Naast de onmisbare leiding van de voorgangers en de ook heel belangrijke inbreng van de diverse koren, koortjes en incidentele individuele muzikale bijdragen, zouden de kerkdiensten niet mogelijk zijn, zonder de blijvende inbreng van een flink aantal vrijwilligers.
Bijvoorbeeld van onze onvolprezen organiste, mevrouw Bep Verra, die al heel wat jaren een vaste plaats in onze diensten inneemt, de koster en de koffiedames, de vrijwillige chauffeurs en begeleiders die de mensen van hun woonlocatie ophalen en naar en van de diensten begeleiden.
En, last but not least, van de commissieleden die de diensten organiseren en ook waar nodig helpen bij diverse onderdelen van de diensten.

Oproep!

Als onze diensten u aanspreken en u bent in de gelegenheid om er – in enige vorm – een steentje aan bij te dragen dan bent u van harte welkom in ons team van vrijwilligers.
Het gaat in feite maar om een beperkt tijdsbeslag, alleen al gezien het feit, dat het maar om één dienst per maand gaat (2e zondag van de maand, niet in juli en augustus). En wélke taak dat dan wordt, hangt in hoofdzaak van uw eigen voorkeur af.
U kunt wat ons betreft in ieder geval rekenen op een plezierige samenwerking!